Een hoogbegaafde is een snelle en slimme denker, die complexe zaken aankan. Autonoom, nieuwsgierig en gedreven van aard. Een sensitief en emotioneel mens, intens levend. Hij of zij schept plezier in creëren.

Bron: Delphimodel Hoogbegaafdheid © OYA 2008
Uit: M.B.G.M. Kooijman-van Thiel (2008), ‘Hoogbegaafd. Dat zie je zó!’, Ede, OYA Productions

OYA heeft in de persoon van Maud van Thiel bijna vijftien jaar fulltime ervaring met het begeleiden van hoogbegaafde (jong)volwassenen.

Voor clienten die verzekerd zijn bij labels van Zilveren Kruis (inclusief) Achmea, CZ (inclusief OHRA en Delta Loyd), Menzis en VGZ is er slechts zeer beperkt tot geen ruimte. Voor clienten van De Friesland en van alle labels van DSW en Multizorg is er wat meer of alle ruimte.